Землеустроительное бюро

Консультация по изготовлению документов на землю

 

Землевпорядне підприємство

Як легко та швидко виготовити документи на землю ?

Наши услуги
Технічна документація
Консультація з (Відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
МЕТА:

Виготовлення технічної документації із землеустрою розробляється з метою формування земельної ділянки, яка перебуває у користуванні фізичних чи юридичних осіб на підставі рішення ради та державних актів на право приватної власності/постійного користування які не внесені до Державного земельного кадастру (ДЗК).

ПІДСТАВИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. Рішення місцевої ради про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою;
 2. Рішення суду;
 3. Документ що посвідчує право власності/користування земельної ділянки (Державний акт)
 4. У разі якщо на земельній ділянці розташована будівля підставою виготовлення документації є документ що посвідчує право власності на будівлю (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речового права “ДРРП” та документ що посвідчує право користування земельною ділянкою (довідка з погосподарської книги/облікової картки домогосподарств)
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту;
 4. Копія ідентифікаційного коду;
 5. Технічний паспорт на нерухоме майно (у разі наявності на земельній ділянці об’єкта нерухомого майна)
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту керівника юридичної особи
 4. Копія ідентифікаційного коду керівника юридичної особи;
 5. Витяг з ЄДРПОУ юридичної особи;
 6. Наказ про призначення керівника;
 7. Технічний паспорт на нерухоме майно (у разі наявності на земельній ділянці об’єкта нерухомого майна).
СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ:
 • Час виготовлення від 1 до 6 місяців
ВАРТІСТЬ РОБІТ:
 • Вартість послуги від 3000 грн.
 • Також варто врахувати що вартість залежить від району розташування земельної ділянки, відповідної площі, кількості власників та інших факторів.
ЯКА МОЖЕ БУТИ НЕОБХІДНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ З РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. Внесення відомостей про сформовану земельну ділянку до ДЗК з метою успадкування, купівлі продажу, дарування земельної ділянки;
 2. Присвоєння кадастрового номеру;
 3. Внесення змін до ДЗК щодо конфігурації, площі земельної ділянки;
 4. Виправлення технічних помилок в ДЗК.
Information about the service Less information
Техническая документация
Разделение (объединение) земельных участков

ЦЕЛЬ:

Изготовление технической документации по землеустройству разрабатывается с целью разделения или объединения сложившегося земельного участка, который находится в собственности или пользовании физического или юридического лица и внесен в ГЗК.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ:

1. Решение местного совета о предоставлении разрешения на изготовление документации по землеустройству;
2. Решение суда;
3. Документ удостоверяющий право собственности/пользования земельного участка (Государственный акт/договор аренды земельного участка)
4. В случае если на земельном участке расположено здание основанием изготовления документации есть документ удостоверяющий право собственности на здание (свидетельство о праве собственности, выписка из Государственного реестра вещного права "ДРРП" и документ удостоверяющий право пользования земельным участком (справка из похозяйственной книги/ учетной карточки домохозяйств)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

1. Документ, являющийся основанием для изготовления документации (смотри
основания для изготовления документации)
2. Заявление;
3. Копия паспорта;
4. Копия идентификационного кода;
5. Технический паспорт на недвижимое имущество (при наличии на земельном участке объекта недвижимого имущества)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

1. Документ, являющийся основанием для изготовления документации (см. основания для изготовления документации)
2. Заявление;
3. Копия паспорта руководителя юридического лица;
4. Копия идентификационного кода управляющего юридического лица;
5. Выписка из ЕГРПОУ юридического лица;
6. Приказ о назначении руководителя;
7. Технический паспорт на недвижимое имущество (при наличии на земельном участке объекта недвижимого имущества).

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

- время изготовления от 1 до 6 месяцев

СТОИМОСТЬ РАБОТ:

- стоимость услуги от 3000 грн.
- Также следует учесть, что стоимость зависит от района расположения земельного участка, соответствующей площади, количества собственников и других факторов.

КАК МОЖЕТ БЫТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

 1. Разделение земельного участка осуществляется:
  a. в случае разделения между совладельцами объекта недвижимого имущества;
  b. в случае расположения на одном земельном участке двух и более
  жилых домов;
  c. в случае смены части земельного участка целевого назначения. 
 2. Объединение земельных участков осуществляется:
  a. в случае объединения объекта недвижимого имущества в одни руки;
  b. в случае смены целевого назначения земельного участка;
  c. при покупке смежных земельных участков с одним целевым
  назначением;
Information about the service Less information
Технічна документація
Консультація з приводу інвентаризації земель
МЕТА:

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, виявлення та виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

ПІДСТАВИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ У ВИГОТОВЛЕННІ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. за рішенням власників (розпорядників) земельних ділянок
 2. за рішенням сільських, селищних, міських рад.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту;
 4. Копія ідентифікаційного коду;
 5. Технічний паспорт на нерухоме майно (у разі наявності на земельній ділянці об’єкта нерухомого майна)
 6. Документ що посвідчує право власності або користування земельної ділянки (Державний акт чи договір оренди)
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту керівника юридичної особи;
 4. Копія ідентифікаційного коду керівника юридичної особи;
 5. Витяг з ЄДРПОУ юридичної особи;
 6. Наказ про призначення керівника;
 7. Технічний паспорт на нерухоме майно (у разі наявності на земельній ділянці об’єкта нерухомого майна);
 8. Документ що посвідчує право власності або користування земельної ділянки (Державний акт чи договір оренди).
СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ:
 • Час виготовлення від 1 до 6 місяців
ВАРТІСТЬ РОБІТ:
 • Вартість послуги від 5000 грн.
 • Варто врахувати що вартість залежить від району розташування земельної ділянки, відповідної площі, кількості власників та інших факторів.
ЯКА МОЖЕ БУТИ НЕОБХІДНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ З РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу;
 2. виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням;
 3. виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель;
 4. встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру;
 5. виявлення та виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру;
 6. здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Information about the service Less information
Проект землеустрою
Консультація з приводу відведення земельної ділянки
МЕТА:

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
розробляються у разі формування нових земельних ділянок із земель
державної, комунальної власності.

ПІДСТАВИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ У ВИГОТОВЛЕННІ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. за рішенням органу місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради);
 2. за рішенням органу Державної влади (ОДА, КМУ).
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту;
 4. Копія ідентифікаційного коду;
 5. Технічний паспорт на нерухоме майно (у разі наявності на земельній ділянці об’єкта нерухомого майна)
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту керівника юридичної особи;
 4. Копія ідентифікаційного коду керівника юридичної особи;
 5. Витяг з ЄДРПОУ юридичної особи;
 6. Наказ про призначення керівника;
 7. Технічний паспорт на нерухоме майно (у разі наявності на земельній ділянці об’єкта нерухомого майна).
СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ:
 • Час виготовлення від 1 до 6 місяців
ВАРТІСТЬ РОБІТ:
 • Вартість послуги від 5000 грн.
 • Варто врахувати що вартість залежить від району розташування земельної ділянки, відповідної площі, кількості власників та інших факторів.
ЯКА МОЖЕ БУТИ НЕОБХІДНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ З РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. формування нововідведених земельних ділянок;
Information about the service Less information
Проект землеустрою
Консультація з відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення
МЕТА:

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у разі зміни цільового призначення земельної ділянки що перебуває у власності або користуванні фізичних та юридичних осіб

ПІДСТАВИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ У ВИГОТОВЛЕННІ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. за рішенням органу місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради) у разі якщо земельна ділянка комунальної форми власності;
 2. за рішенням органу Державної влади (ОДА, КМУ) у разі якщо земельна ділянка державної форми власності;
 3. За рішенням власника земельної ділянки (у разі якщо земельна ділянка у власності фізичної або юридичної особи).
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту;
 4. Копія ідентифікаційного коду;
 5. Технічний паспорт на нерухоме майно (у разі наявності на земельній ділянці об’єкта нерухомого майна);
 6. Документ що посвідчує право власності/користування земельною ділянкою (Державний акт або договір оренди земельної ділянки).
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації);
 2. Заява;
 3. Копія паспорту керівника юридичної особи;
 4. Копія ідентифікаційного коду керівника юридичної особи;
 5. Витяг з ЄДРПОУ юридичної особи;
 6. Наказ про призначення керівника;
 7. Технічний паспорт на нерухоме майно (у разі наявності на земельній ділянці об’єкта нерухомого майна);
 8. Документ що посвідчує право власності/користування земельною ділянкою (Державний акт або договір оренди земельної ділянки).
СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ:
 • Час виготовлення від 1 до 6 місяців
ВАРТІСТЬ РОБІТ:
 • Вартість послуги від 5000 грн.
 • Варто врахувати що вартість залежить від району розташування земельної ділянки, відповідної площі, кількості власників та інших факторів.
ЯКА МОЖЕ БУТИ НЕОБХІДНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ У РОЗРОБЦІ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. Зміна цільового призначення земельної ділянки.
Information about the service Less information
Проект землеустрою
Консультація з приводу забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
МЕТА:

Проект розробляється з метою організації сільськогосподарського
виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах
землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення
сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та
охорони земель.

ПІДСТАВИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ У ВИГОТОВЛЕННІ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. за рішенням органу місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради) у разі якщо земельна ділянка комунальної форми власності;
 2. за рішенням органу Державної влади (ОДА, КМУ) у разі якщо земельна ділянка державної форми власності;
 3. За рішенням власника земельної ділянки (у разі якщо земельна ділянка у власності фізичної або юридичної особи).
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту;
 4. Копія ідентифікаційного коду;
 5. Технічний паспорт на нерухоме майно (у разі наявності на земельній ділянці об’єкта нерухомого майна);
 6. Документ що посвідчує право власності/користування земельною ділянкою (Державний акт або договір оренди земельної ділянки).
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту керівника юридичної особи
 4. Копія ідентифікаційного коду керівника юридичної особи;
 5. Витяг з ЄДРПОУ юридичної особи;
 6. Наказ про призначення керівника.
 7. Технічний паспорт на нерухоме майно (у разі наявності на земельній ділянці об’єкта нерухомого майна)
 8. Документ що посвідчує право власності/користування земельною ділянкою (Державний акт або договір оренди земельної ділянки).
СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ:
 • Час виготовлення від 1 до 6 місяців
ВАРТІСТЬ РОБІТ:
 • Вартість послуги від 5000 грн.
 • Варто врахувати що вартість залежить від району розташування земельної ділянки, відповідної площі, кількості власників та інших факторів.
ЯКА МОЖЕ БУТИ НЕОБХІДНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ У РОЗРОБЦІ ТЕХНІЧНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. Зміна категорії угідь (наприклад рілля на сіножаті)
Information about the service Less information
Проект землеустрою
Консультація щодо поліпшення сільськогосподарських угідь
МЕТА:

Проект розробляється з метою поліпшення сільськогосподарських угідь
шляхом захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного
засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення.

ПІДСТАВИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ У ВИГОТОВЛЕННІ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. за рішенням органу місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради) у разі якщо земельна ділянка комунальної форми власності;
 2. за рішенням органу Державної влади (ОДА, КМУ) у разі якщо земельна ділянка державної форми власності;
 3. За рішенням власника або користувача земельної ділянки.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту;
 4. Копія ідентифікаційного коду;
 5. Документ що посвідчує право власності/користування земельною ділянкою (Державний акт або договір оренди земельної ділянки).
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту керівника юридичної особи
 4. Копія ідентифікаційного коду керівника юридичної особи;
 5. Витяг з ЄДРПОУ юридичної особи;
 6. Наказ про призначення керівника.
 7. Документ що посвідчує право власності/користування земельною ділянкою (Державний акт або договір оренди земельної ділянки).
СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ:
 • Час виготовлення від 1 до 6 місяців
ВАРТІСТЬ РОБІТ:
 • Вартість послуги від 5000 грн.
 • Варто врахувати що вартість залежить від району розташування земельної ділянки, відповідної площі, кількості власників та інших факторів.
ЯКА МОЖЕ БУТИ НЕОБХІДНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ У РОЗРОБЦІ ТЕХНІЧНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. Приведення в більш якісний стан угіддя за допомогою механічного та органічного впливу на поверхневий склад грунту.
Information about the service Less information
Винос меж
Консультація з виносу меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
МЕТА:

Консультація з виносу меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється з метою відновлення втрачених меж, вирішення спірних межових питань, відновлення меж землекористування.

ПІДСТАВИ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ВИНЕСЕННЯ МЕЖ:
 1. Державний акт що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою;
 2. Договір оренди земельної ділянки;
 3. Документація із землеустрою що стала підставою для формування земельною ділянкою.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту;
 4. Копія ідентифікаційного коду.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
 1. Документ що є підставою для виготовлення документації (дивись підстави для виготовлення документації)
 2. Заява;
 3. Копія паспорту керівника юридичної особи
 4. Копія ідентифікаційного коду керівника юридичної особи;
 5. Витяг з ЄДРПОУ юридичної особи;
 6. Наказ про призначення керівника.
СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ:
 • Час виготовлення від 5 до 10 діб
ВАРТІСТЬ РОБІТ:
 • Вартість послуги від 300 грн за одну точку виносу.
 • Варто врахувати що вартість залежить від району розташування земельної ділянки, відповідної площі, кількості власників та інших факторів.
ЯКА МОЖЕ БУТИ НЕОБХІДНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ З РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
 1. відновлення втрачених меж   
 2. вирішення спірних межових питань   
 3. відновлення меж землекористування.   
 4. інші питання.
Information about the service Less information
Преимущества Forasland

7 лет на рынке землеустройства

Опыт и надежность

Скорость и своевременное выполнение работ

Сертифицированные инженеры

Высокоточное оборудование

Профессиональное признание

О компании
Форас-Ленд – предприятие, которое консультирует в сфере земельных услуг на территории всей Украины.

 Наши инженеры-землеустроители помогут и проконсультируют по изготовлению соответствующих документов на землю быстро и качественно.

Юристы и специалисты земельного отдела предоставят квалифицированную консультацию по поводу юридической защиты вашей земли.

Для каждого клиента есть максимально простой и доступный вариант. Мы знаем, что земельные вопросы часто сложны и непонятны, но наша команда сделает их простыми и доступными для каждого.

В своем арсенале есть профессиональное и качественное оборудование для быстрой консультации по поводу выполнения земельных задач. В команде только опытные специалисты. Каждый инженер имеет огромный опыт и соответствующие лицензии для консультации по землеустроительным документам.

Заказать звонок

бесплатная консультация нашего специалиста

Нам доверяют
Подпишитесь на наш Инстаграм!
и получайте больше полезной информации